CLIENT

Daihatsu|ROCKY-Air City ver.

Character modeling, Environment modeling, Car modeling
ModelingCafeCAFE VFX
  • clientwork
  • image
  • Mototsugu Endo
  • Yoshihito Hiroshige
  • Shoma Mizutani